มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ ++ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน (พูนราษฎร์อุปถัมย์) ครับ... ++
formats

โรงเรียนวัดแจ้งลำหินยินดีต้อนรับครับformats

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 •  เชิญประชุมผู้ปกครอง    โรงเรียนวัดแจ้งลำหินขอเชิญท่านผู้ปกครองประชุมเพื่อรับฟัง นโยบายและแนวปฏิบัติ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

 •  เลื่อนการประชุมผู้ปกครอง    ตามที่โรงเรียนวัดแจ้งลำหินได้แจ้งให้ผู้ปกครองมาประชุมรับฟัง นโยบายและแนวปฏิบัติ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ในวันอาทิตย์ที่  25 พฤษภาคม  2557 นั้น ทางโรงเรียนขอเลื่อนการประชุมออกไป ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา    ทอด ณ  โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์)  ตำบลบึงคำพร้อย  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี               วันอาทิตย์ที่  19  มกราคม   2557   ( แรม  4  ค่ำ เดือน  2 )   เริ่ม เวลา 09.00 น. ตั้งกองผ้าป่าที่โรงเรียน  11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และทอดผ้าป่า 

 • งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช  โรงเรียนวัดแจ้งลำหินได้จัดกิจกรรมและร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 โดยมีกิจกรรมร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และเดินเทิดพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย

 • พิธีเปิดอาคารเรียนพลังไทยใจอาสา  กำหนดพิธีส่งมอบและเปิดอาคารเรียน ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น.  ตามกำหนดการ โดยมีนายอภิชาติ จีรวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับมอบอาคารเรียน ในครั้งนี้ 
 • ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ชมภาพการเรียนการสอน คลิกที่นี่ครับ
 • กิจกรรมการเรียนการสอน Talet ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ชมภาพการเรียนการสอน คลิกที่นี่ครับ
 • วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2555  เวลา 09.30 น. กิจกรรมมอบ Tablet ให้กับนักเรียน ป.1 สามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ทาง เฟสบุคของโรงเรียนครับ
formats

ปฏิทินโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน

formats

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง / เอกสาร

 • ด้วย โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง   ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2547    จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก  ตั้งแต่ 21-30 โดยเปิดรับวิชาเอก ปฐมวัยจำนวน 1 ตำแหน่งและเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การประถมศึกษา อีก 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 9,440 บาท สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน โทร.02-560-2687  หรือติดตามข่าวได้ที่ www.watchanglamhin.com
formats

ข่าวและหนังสือจากกลุ่มงาน

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

formats

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

 • เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน  ที่ผ่านมา  โรงเรียนวัดแจ้งลำหินได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความ กตัญญูกตเวที ต่อครู ที่สั่งสอนในปัจจุบัน   มีกิจกรรมดังภาพ   
 • งานวันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557             ที่ผ่านมา  บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่น กับผู้ที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกับทางโรงเรียน ในครั้งนี้   

 • คณะครูโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน เข้าร่วมงานวันครู จัดโดยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 2 เมื่อ   16 มกราคม 2557 ณ ร.ร. ธัญรัตน์  

 1. DSC 0073

 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557  ณ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน  ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.บึงคำพร้อย ผู้ปกครองและผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่าน  
 
 • บรรยากาศพิธีเปิดอาคารเรียนพลังไทยใจอาสา  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556  

 • งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช    ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย        

  

 • กิจกรรมวันเข้าพรรษา คระครูและนักเรียนร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดแจ้งลำหิน

formats

ห้องสมุดประชาชนและคอมพิวเตอร์ (ICT ชุมชน)

formats

บทความแนะนำ

formats

คลิบความรู้ทั่วไป

Read more…

formats

ข่าวสารและการศึกษา