มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ ++ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน (พูนราษฎร์อุปถัมย์) ครับ... ++
formats

โรงเรียนวัดแจ้งลำหินยินดีต้อนรับครับ
formats

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 •  เชิญประชุมผู้ปกครอง    โรงเรียนวัดแจ้งลำหินขอเชิญท่านผู้ปกครองประชุมเพื่อรับฟัง นโยบายและแนวปฏิบัติ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

 •  เลื่อนการประชุมผู้ปกครอง    ตามที่โรงเรียนวัดแจ้งลำหินได้แจ้งให้ผู้ปกครองมาประชุมรับฟัง นโยบายและแนวปฏิบัติ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ในวันอาทิตย์ที่  25 พฤษภาคม  2557 นั้น ทางโรงเรียนขอเลื่อนการประชุมออกไป ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา    ทอด ณ  โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์)  ตำบลบึงคำพร้อย  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี               วันอาทิตย์ที่  19  มกราคม   2557   ( แรม  4  ค่ำ เดือน  2 )   เริ่ม เวลา 09.00 น. ตั้งกองผ้าป่าที่โรงเรียน  11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และทอดผ้าป่า 

formats

ปฏิทินโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน

formats

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง / เอกสาร

 • ด้วย โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยเปิดรับวิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 9,440 บาท และตำแหน่งครูธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการในโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 1,5000 บาท สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป โทร.02-560-2687  หรือติดตามข่าวได้ที่ www.watchanglamhin.com
formats

ข่าวและหนังสือจากกลุ่มงาน

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

formats

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

 • คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดแจ้งลำหินเข้าร้บเกียรติบัตร เนื่องจากมีกระบวนการบริหารเชิงวิชาการที่มีประสิทธิภาพสามารถยกระดับทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 5 และรางวัลครูดีศรีลำลูกกา ในงานเปิดบ้านวิชาการปทุมธานี 2 ในวันที่ 26 – 27 สิงหาคมที่ผ่านมา

 •  โรงเรียนวัดแจ้งลำหินจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา มีกิจกรรม การถวายพระพร การมอบรางวัลแม่ดีเด่น และการแสดงความรักต่อแม่ บรรยากาศเต็มไปความความรักและความอบอุ่นของแม่ที่มีต่อลูก ดังภาพ   
 • เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน  ที่ผ่านมา  โรงเรียนวัดแจ้งลำหินได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความ กตัญญูกตเวที ต่อครู ที่สั่งสอนในปัจจุบัน   มีกิจกรรมดังภาพ   
 • งานวันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557             ที่ผ่านมา  บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่น กับผู้ที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกับทางโรงเรียน ในครั้งนี้   

 • คณะครูโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน เข้าร่วมงานวันครู จัดโดยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 2 เมื่อ   16 มกราคม 2557 ณ ร.ร. ธัญรัตน์  

 1. DSC 0073

 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557  ณ โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน  ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.บึงคำพร้อย ผู้ปกครองและผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่าน  
 
 • บรรยากาศพิธีเปิดอาคารเรียนพลังไทยใจอาสา  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556  

 • งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช    ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย        

  

formats

ห้องสมุดประชาชนและคอมพิวเตอร์ (ICT ชุมชน)

formats

บทความแนะนำ

formats

คลิบความรู้ทั่วไป

Read more…

formats

ข่าวสารและการศึกษา